Week 25: Geen bijzonderheden op de beurzen.

De inflatieangst speelt nog mee, maar deze week is dat op de beurzen in de VS niet echt zichtbaar. Er zijn weer nieuwe hoogtes bereikt.

De Nasdaq en SP500 blijven opwaarts bewegen. De infrastructuurdeal kan een stimulans zijn geweest, of een tijdelijke afleiding van de inflatieangst.
PetreaInvest is van mening dat de angst voorlopig voldoende is gewogen en men zich er enigszins bij neer heeft gelegd. 

PetreaInvest is de week gesloten op 179.7, 2.3% hoger dan de week ervoor.

More Posts

Het jaar 2021

Het jaar 2021 Het jaar is afgesloten met een koersstijging van 33% de koers ging van 150,1 naar 199,9. (2020 index = 100) In de

Send Us A Message

Dutch NL English EN