Rebound op de markten. Aziatische markten 25% relief rally.

Dat er sprake is van een onzekere tijd met hoge volatiliteit is afgelopen weken weer te zien. Waar de beurzen meer rood dan groen zagen en men massaal commodities zoals olie en gas aankoopt kelderen de valuaties van bedrijven met een hoge P/E. 

De aanloop naar afgelopen week stond in het kader van onzekerheid. De situatie in Oekraïne heeft een grote invloed op het sentiment in de wereld. Prijzen van energie schieten omhoog en voeden de inflatiecijfers. De centrale banken staan onder hoge druk. Bedrijven komen meer onder water te staan terwijl velen nog niet hersteld zijn van de klap van Covid. Veel huishoudens hebben het zwaar en de keuze rentes te verhogen kan negatieve gevolgen hebben voor Jan Modaal. 

Het niet verhogen van de rentes kan dat echter ook, gezien de inflatie in de ronde gaat.

Deze onzekerheden zorgden voor een dump op de markten. De grote markten in de wereld zijn tientallen procenten verloren de afgelopen maanden. Afgelopen week echter was de relief rally net zo spectaculair als de dump. De situatie in Oekraïne lijkt qua nieuwsberichten momenteel stabiel te zijn. De FED verhoogt de rente met slechts 25bps. De markt liep echter voor op een 50bps rate hike. Dit laat zien dat de FED haar beleid blijft volgen en het gevolg is dat veel bedrijven, met name groei en innovatie, te veel zijn afgestraft voor dit beleid. De Nasdaq100 is afgelopen week 8% gestegen. Dit zijn veelal de meer speculatieve innovatieve bedrijven die last hebben van een hoge rente omdat dit het lenen van gelden lastiger maakt.

De komende tijd blijft waarschijnlijk volatiel. PetreaInvest belegt in bedrijven met een gezonde winstgroei met een lange termijn blik.

More Posts

Het jaar 2021

Het jaar 2021 Het jaar is afgesloten met een koersstijging van 33% de koers ging van 150,1 naar 199,9. (2020 index = 100) In de

Send Us A Message

Dutch NL English EN