Skip to content

Indien u gebruik maakt van deze website met zijn gepubliceerde informatie op deze webside dan gaat u akkoord dat u gebonden bent door de in deze disclaimer omschreven voorwaarden.

Beheerder:
PetreaInvest, locatie aan De Wangen in Wapenveld, beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

PetreaInvest behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Hoewel het streven er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan PetreaInvest geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
Aan de correctheid of eventuele onjuiste informatie in en van deze website kunnen geen rechten ontleend worden en gebruik is op eigen risico.

Dutch NL English EN