Skip to content

PetreaInvest:
Bezoek en postadres:
De Wangen 18-1
8191NZ Wapenveld
Tel. 0640019057

PetreaInvest respecteert de privacy van haar bezoekers en cliënten.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens
PetreaInvest verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een cliënt of deelnemers zelf aan PetreaInvest heeft verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie of omdat u zich heeft ingeschreven voor deelname aan PetreaInvest.
Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, in het geval van deelname en overeenkomst; uw bankrekeningnummer en identificatie bewijs.

Doel
De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.

Derden
Persoonsgegevens zullen alleen aan andere organisaties worden overgedragen als er een wettelijke verplichting bestaat.

Links
Op onze website is het mogelijk links naar externe websites aan te treffen. Door op deze link te klikken bezoekt u een externe website. Wij verwijzen u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van deze externe website.

Cookies
Een cookie is een bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in het cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. PetreaInvest maakt gebruik van verschillende cookies. Onder meer om gegevens die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de werking van de website te kunnen verbeteren.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Uw rechten
U heeft volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdacht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar:
info@petreainvest.com

Privacyverklaring PetreaInvest, 1 september 2020 versie R1

Dutch NL English EN