Skip to content

Rendement Eigen Portfolio

Het rendement op onze eigen aandelen van de afgelopen 10 jaar was gemiddeld 13% op jaarbasis, zie de grafiek.

Rendement op eigen portefeuille 2010 - juni 2020

Rendement PetreaInvest Model

De PetreaInvest visie is gemodelleerd voor de periode  2016-2020 met de aandelen die wij hebben geselecteerd. Daarna hebben we werkelijk postities ingenomen tot huidig. Het rendement van de initiële inleg is in de periode 2016- mei 2023, meer dan 400% gestegen zoals te zien in de grafiek. Ofwel, 100 is gegroeid tot 500. Dit is gemiddeld ruim 20% per jaar.

Rendement PetreaInvest 2020

We verwachten dat de aankomende 5-10 jaar een goed rendement behaald kan worden ondanks de uitdagende economische omstandigheden. Voor meer informatie omtrent deze omstandigheden klik hier.

Het koersverloop is te zien in de grafiek per 1-1-2020 , gesteld op 100, afgezet tegen de World Technology Benchmark. Het koersverloop is hiernaast te zien en op 1-5-2023 was deze 158,4

Dutch NL English EN